Koszyk
 1. Niniejsza polityka prywatności i Plików Cookies określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych osób korzystających z Serwisu prowadzonego pod adresem www.go2krynica.com („Serwis”). Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności użytkowników Serwisu oraz ochrony udzielonych przez niż informacji osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych oraz Serwisu jest GO2KRYNICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Halna 9 w Krynicy-Zdrój, Polska.
 3. Administrator danych osobowych oświadcza, iż przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w granicach powszechnie obowiązującego prawa zgodnie właściwego dla siedziby administratora, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Administrator danych osobowych zbiera jedynie dane podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 5. W Serwisie zbierane są następujące dane osobowe:
  a) adres e-mail,
  b) imię i nazwisko,
  c) numer identyfikacji podatkowej,
  d) adres,
  e) telefon kontaktowy
 6. Podanie powyższych danych jest konieczne jeżeli:
  a) Użytkownik chce zostać subskrybentem newslettera i zostać poinformowanym o rozpoczęciu świadczenia usług przez administratora danych osobowych
  b) Użytkownik chce dokonać zakupu rzeczy sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu,
 7. Administrator danych osobowych przetwarza nade osobowe Użytkowników jedynie w celach wskazanych w pkt 6.
 8. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z jego usług i udostępniać informacje o sobie.
 9. Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim.
 10. Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe Użytkowników potrzebne do wysyłki newslettera podmiotowi zewnętrznemu na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 11. Użytkownik ma prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu Użytkownik powinien korzystać z właściwych zakładek Serwisu lub przesłać e-mail na adres wskazany w Serwisie adres kontaktowy.
 12. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 13. Administrator danych osobowych szanując Państwa prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.
 14. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 15. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator danych osobowych
 16. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 17. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.